Výstavba a rekonstrukce průmyslové zóny
Ostrava – Radvanice