ADIFEX

Společnost Adifex, a. s. působí na stavebním trhu od roku 2012, nejdřív jako společnost s ručením omezeným a od roku 2015, z důvodu značného nárůstu aktivit, už jako akciová společnost. Kontinuální růst společnosti se potvrdil na přelomu roku 2020/2021, kdy naše postavení na trhu posílilo díky fúzí se společnosti VHS-PS, s.r.o., která dominovala na trhu realizací nosných developerských projektů současné bratislavské architektury.

V současnosti má Adifex, a. s. nezanedbatelné postavení ve všech odvětvích stavební výroby, a to jak v pozemním, průmyslovém, inženýrském a vodním stavitelství, tak i v oblasti komplexní inženýrské činnosti.

Jsme moderní, stabilní, profesionální a společensky zodpovědnou společností, čehož důkazem je i zapojení se do mezinárodní iniciativy Evropské unie v oblasti systému environmentálního řízení a auditu (EMAS).